Nieuwbouw woningen

  • Traditionele bouwvorm met metselwerk, houten kozijnen en keramische dakpannen
  • Zowel koop-, huur- als koopgarantwoningen
  • Veel woning differentiatie

Lees meer

Beheer van monumenten

Om monumenten voor de toekomst te bewaren, is goed onderhoud van essentieel belang. Dit begint bij goede inventarisatie en goed beheer. Goed beheer kan alleen als er een deugdelijk onderhoudsprogramma uitgewerkt is. Belangrijk is de juiste keuze op het juiste moment te doen.

Lees meer

Nieuwbouw particulieren

voor diverse particuliere opdrachtgevers verzorgt Freeke Management werkzaamheden in het bouwproces, vanaf vergunningverlening en aanbesteding tot en met oplevering. Of het nu gaat om een kleine aanbouw of compleet nieuwe woning.

Lees meer

Gezondheidszorg

De zorgsector is volop in beweging. Het gebouwbeheer wordt steeds meer verschoven naar gebouwmanagement, om tijdig in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Freeke Management kan u daarbij ontzorgen.

Lees meer

Meerjaren onderhoud

Voor diverse instellingen, maar ook VVE's verzorgt Freeke Management de meer jaren onderhoudsplanningen en begrotingen.

Lees meer

Management & beheer

1De bouw is een zeer boeiend en complex proces, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Voor u als opdrachtgever is het van belang dat binnen dit krachtenspel uw belangen zo goed en optimaal mogelijk worden gediend.

Woon-zorg bouw

2In het kader van de steeds verder gaande technische ontwikkelingen in relatie tot het wijzigend overheidsbeleid, is de ontwikkeling in de woon-zorg een speciaal hoofdstuk. Freeke Bouwmanagement kan voor u in dit proces de schakel zijn om uw wensen op dit gebied zorgvuldig te vertalen in het bouwproces, zodat u tijdig de juiste informatie heeft om de juiste keuze te maken.

Renovatie

3Een bijzondere tak van het bouwen is het renoveren van panden. Renoveren is het herstellen of vernieuwen van panden waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. In dit proces is het niet alleen belangrijk kennis van bouwen te hebben, maar is ook het sociale aspect noodzakelijk.

Meerjaren onderhoud

4In tijden van economische crisis is het meer dan ooit van belang een goed beheer en onderhoud te laten uitvoeren aan de panden. Freeke Bouwmanagement kan dit voor u oppakken. U zult verstelt staan van de kostenbesparing die hierdoor te verkrijgen is.