Activiteiten

Bouwmanagement
Bij u ontbreekt misschien de tijd en specifieke expertise om aan dit proces sturing te geven. Freeke Bouwmanagement biedt u de mogelijkheid dit proces voor u uit handen te nemen.
Lees meer… →
Directievoering en toezicht
Bouwen lijkt eenvoudig. De kernbegrippen als bouwtijd, waarborgen van kwaliteit, regie in meer- en minderwerk en rapporteren, die in ieder bouwproces van belang zijn, zullen door Freeke Bouwmanagement nauwlettend bewaakt worden.
Lees meer… →
Woon-zorg bouw
In het kader van de steeds verder gaande technische ontwikkelingen in relatie tot het wijzigend overheidsbeleid, is de ontwikkeling in de woon-zorg een speciaal hoofdstuk.
Lees meer… →
Bouwkeuringen – aankoopkeuringen
Bij de aankoop van uw nieuw pand is het voor u als koper van belang dat u weet wat de bouwkundige staat van het pand is. Een bouwkundige opname is dan ook een vereiste.
Lees meer… →
Renovatie
Een bijzondere tak van het bouwen is het renoveren van panden. Renoveren is het herstellen of vernieuwen van panden waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.
Lees meer… →
Verbouw en groot onderhoud
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat gekozen wordt voor verbouw of groot onderhoud in plaats van renovatie of nieuwbouw. Van groot belang is het daarbij dat u met de beschikbare middelen het maximale resultaat behaalt.
Lees meer… →
Beheer en onderhoud
In tijden van economische crisis is het meer dan ooit van belang een goed beheer en onderhoud te laten uitvoeren aan de panden. Freeke Bouwmanagement kan dit voor u oppakken.
Lees meer… →