In tijden van economische crisis is het meer dan ooit van belang een goed beheer en onderhoud te laten uitvoeren aan de panden. Het begint met een goede vastlegging van de huidige staat van het pand. Aan de hand van deze opname wordt er een onderhoudsplanning met begroting gemaakt. Regeren is immers vooruit kijken. Vanzelfsprekend wordt het beleid van de organisatie in deze onderhoudsplanning verwerkt. Op deze manier kunt u de budgetten voor de komende jaren tijdig vaststellen.

Daarnaast is er bij veel organisaties is er te weinig tijd en zicht op de  lopende contracten. Veel geld en efficiëntie is vaak te verkrijgen bij het herijken van de lopende contracten.

Freeke Bouwmanagement kan dit voor u oppakken. U zult verstelt staan van de kostenbesparing die hierdoor te verkrijgen is.

Maar het is ook mogelijk meer specifiek een onderdeel van het beheer bij Freeke Bouwmanagement weg te leggen. Een voorbeeld hiervan kan zijn het legionellabeheer met de implementatie hiervan in de organisatie.