Bij de aankoop van uw nieuw pand is het voor u als koper van belang dat u weet wat de bouwkundige staat van het pand is. Een bouwkundige opname is dan ook een vereiste. Op deze manier is het voor u inzichtelijk wat u verwachten kunt van het te kopen pand. Ook kan het zijn dat u een indicatie wilt hebben van te maken kosten om. De bouwkundige opname wordt in een overzichtelijk rapport verstrekt, en de begroting is duidelijk opgesteld. Voor zowel de bouwtechnische opname als voor het maken van een kostenbegroting, bent u bij Freeke Bouwmanagement  aan het juiste adres.

Daarnaast willen veel kopers bijgestaan worden door een bouwkundige bij de oplevering van hun woning door de aannemer. Voor verschillende partijen verzorgt Freeke Bouwmanagement deze oplevering.