Referenties

Gebouw management zorggebouw

5-2-2015

Projectomschrijving

De zorgsector is volop in beweging. Door onder andere de gewijzigde wetgeving is het van belang snel en adequaat op de ontwikkelingen in de markt in te spelen. In het verleden was er voornamelijk sprake van het beheren van gebouwen. Door de huidige ontwikkelingen is dit niet meer voldoende. Er is meer dan ooit van belang een goed gebouwmanagement te hebben, dat wil zeggen vroegtijdig de ontwikkelingen signaleren en tijdig voorsorteren in het uit te voeren beleid. Freeke Management kan u daarbij assisteren en ontzorgen. Een goede inventarisatie van het vastgoed is een must. Dit dient uiteraard wel vertaald te worden in een goede meerjaren onderhoudsbegroting waar het te voeren beleid in is vertaald.

Projectgegevens
  • Opzetten MJOP (Meer-Jaren-Onderhouds-Planning)
  • Ondersteunen legionellabeheer
  • Contractvorming leveranciers
  • Begeleiden vervangings- en verbeterings investeringen