Referenties

Onderhoud zorggebouw

06-02-2015

Projectomschrijving

In tijden van economische crisis is het meer dan ooit van belang een goed beheer en onderhoud te laten uitvoeren aan de panden. Het begint met een goede vastlegging van de huidige staat van het pand.
Voor diverse verzorgingsinstellingen verzorgt Freeke Management de meerjaren onderhoudsplanning. Aan de hand van de bouwkundige opname is er een onderhoudsbegroting gemaakt. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast aan het beleid. Deze begroting vormt ook de basis voor de budgetten voor de komende jaren en de dotatie aan het onderhoudsfonds.

Projectgegevens
  • Bouwkundige opname
  • Meerjaren onderhoudsbegroting
  • Co√∂rdineren onderhoudswerkzaamheden
  • Contractvorming
  • Facilitair beheer