De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat gekozen wordt voor verbouw of groot onderhoud in plaats van renovatie of nieuwbouw.

Van groot belang is het daarbij dat u met de beschikbare middelen het maximale resultaat behaalt. Door onze manier van werken, waarbij persoonlijke aandacht en een duidelijke manier van communiceren het uitgangspunt is, zult u de meerwaarde ervaren van Freeke Bouwmanagement.

U kunt bij ons terecht voor planvorming, vergunningsaanvragen, aannemerskeuzes en begeleiding van de werkzaamheden.